قالب وردپرس سالینت

به آسانی یک وب

سایت زیبا را ایجاد کنید

دموهای قابل نصب

قالب سالینت شامل 24 دموی متفاوت می باشد. شرکت آریا خرم در نظر دارد که هفته ای یک دمو را بصورت فارسی منتشر کند هر دمو جدا گانه بر روی یک وردپرس مباشد

Blog Dark

دموی اصلی

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی دوم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی سوم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی چهارم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی پنجم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی ششم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی هفتم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی هشتم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی نهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی دهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی یازدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی دوازدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی سیزدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی چهاردهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی پانزدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی شانزدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی هفدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی هجده ام

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی نوزدهم

هر هفته یک دموی فارسی و جدید برای قالب سالینت

Blog Dark

دموی بیستم

در این هفته این دمو به صورت کاملا فارسی منتشر می شود

با استودیو سالینت بیشتر آشنا شوید

یک قابلیت خفن در این قالب ، استودیو قالب سالینت است ، شما می توانید بخش ها را به راحتی به هرقسمتی که می خواهید اضافه یا حذف ، ویرایش کنید ! طراحی بصری این استیودیو بسیار زیبا و کابرپسند می باشد در توضیحات قالب یک فیلم از این استودیو برای شما نمایش خواهیم داد تا شما امکانات خیرکننده این بخش را مشاهده کنید

دسته بندی

قالب ها به سادگی در 13 دسته بندی بصورت فیلتر دار به راحتی اضافه و مدیریت می شوند

200+ قالب

از توسعه دادن سریع در رابط کاربری فوق العاده کاربرپسند لذت ببرید

تمرکز بر آنچه که برای شما اهمیت دارد

سالینت آمده

که شما را پشیبانی کند