header options panel

اتمام برخی از ترکیبهای احتمالی

هر سایت باید طراحی منحصر به فرد خود را داشته باشد. برجسته به شما قدرت شما نیاز دارید که واقعا چیزی متفاوت ایجاد کنید!

معرفی سبد خرید آژاکس خرید

Aیکی دیگر از ویژگی های جالب که پیشنهادات برجسته خرید آژاکس است. پس از فعال بودن، کاربران پس از اضافه کردن موارد به سبد خرید خود، بازخورد فوری دارندفروشگاه ووکامرس شما. آنها همچنین می توانند محتویات سبد خرید خود را بدون نیاز به صفحه نمایش یا صفحه نمایش مجدد مشاهده کنند.

header options panel