دموهای قالب سالینت

قالب سالینت دارای دموهای متفاوت می باشد که شما می توانید تک تک دموی های آن را به صورت فارسی از طریق این قسمت مشاهده کنید .

قالب سالینت مدرن ترین قالب چند منظوره برای وردپرس می باشد

دموی بیست و شیشم

دموی بیست و پنجم

دموی بیست و چهارم

دموی بیست و سوم

دموی بیست و دوم

دموی بیست و یکم

دموی نوزدهم

دموی شانزدهم

دموی پانزدهم

دموی چهاردهم

دموی سیزدهم

دموی دوازدهم

دموی یازدهم